Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Impact op milieu Milieu en leefomgeving

Impact op het milieu

De zeescheepvaart is de logistieke ruggengraat van de wereldeconomie. De keerzijde van deze sleutelrol is de impact op het milieu en klimaat. De zeescheepvaart is al de meest efficiënte manier van transport, maar de sector is vastbesloten om haar 'footprint' verder te verlagen en maakt al jaren meters op dit vlak. Dat is echter geen reden om rustig achterover te leunen.

CO2 en broeikasgassen

De IMO heeft de ambitie om de CO2-emissies van schepen in 2050 met de helft terug te brengen. De Nederlandse reders gaan verder en scharen zich collectief achter de Nederlandse 'Green Deal' uit, waarmee CO2-emissies in 2050 met maar liefst 70% zijn teruggedrongen. Door onder meer brandstofbesparing, alternatieve brandstoffen of 'carbon capture and storage' werken reders keihard aan deze doelstelling.

De Nederlandse zeescheepvaart doet er alles aan om watervervuiling, luchtvervuiling en geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

Zwavel

Naast CO2 zijn reders ook volop bezig om andere vormen van luchtbelasting te verminderen. Denk hierbij aan de uitstoot van bijvoorbeeld zwavel. Zo werd sinds 2015 al met laagzwavelige brandstof gevaren binnen de ECA (Emission Control Area). Dit is het Noordzeegebied met het aansluitende Oostzeegebied. De scheepsbrandstof mocht nog maximaal 0,1% zwavel bevatten. Aanvullend is per 2020 is een zwavelnorm van maximaal 0,5% buiten de ECA door de IMO ingesteld, waardoor alle reders wereldwijd op duurdere laagzwavelige brandstoffen of met dure ontzwavelingstechnieken aan boord varen.

Onder water

Ook onder water wordt de impact van schepen aan banden gelegd. Zo zijn er diverse zones wereldwijd waar snelheidsbeperkingen het onderwatergeluid van schepen moet beperken. Op deze manier worden zeezoogdieren als orka's in hun natuurlijke habitat zo min mogelijk gestoord. Daarnaast voorkomt het ballastwaterverdrag verspreiding van waterorganismen van de ene regio naar de andere doordat zeeschepen ballast water innemen en elders lozen. Hierdoor worden ecosystemen onder water minder verstoord.

Plastic soep

Plastic hoort niet in het milieu thuis en dus ook niet in het water. Hoewel het meeste plastic afval in zee afkomstig is van land, zijn er schepen die in slecht weer lading verliezen. Gelukkig is vanaf de schepen een zero-dumping policy bij de reders de norm. Daarnaast wordt het gebruik van plastic op alle mogelijke manier geminimaliseerd.

Ballastwater

Zeeschepen gebruiken ballastwater om hun diepgang en stabiliteit te verbeteren wanneer ze niet (volledig) beladen zijn. Dat doen ze door water in hun ballasttanks te pompen vanuit havens, rivieren of zee en dit elders weer te lozen zodra het schip is geladen: ze hebben ballastwater nodig voor een veilige reis. Bij dit verplaatsen van water, kunnen onbedoeld ook organismen en bacteriën worden verplaatst die schadelijk kunnen zijn voor lokale ecosystemen.

Sinds 2017 is het IMO Ballastwaterverdrag van kracht geworden waardoor zeeschepen verplicht uitgerust moeten worden met een systeem om ballast water te behandelen voordat het geloosd wordt. Het is een middel dat potentieel schadelijke uitstoot naar het water voorkomt.


In de praktijk

Het grootste windmolenpark wereldwijd in binnenwater

De laatste windturbine is inmiddels geplaatst en de bouw van het grootste windmolenpark ter wereld in een binnenwater is hiermee zo goed als afgerond. Maar liefst 89 turbines produceren op jaarbasis zo’n 1.500 GWh duurzame Friese windenergie. Dat komt overeen met het stroomverbruik van zo’n 500.000 huishoudens. We gingen in gesprek met Anne de Groot, directeur bij Windpark Fryslân.
Lees deze case

Ambitieus met grote schepen

Walstroom heeft verschillende voordelen. In de eerste plaats gaat het om het reduceren van bijna alle uitstoot van schadelijke gassen. Of het nu gaat om een broeikasgas als CO2 of stikstof en zwavel in de directe omgeving. De motoren van de schepen worden immers niet gebruikt. Bijvangst van de niet draaiende motoren is natuurlijk ook dat ze geen geluid meer produceren.
Lees deze case

Stap aan boord

We liggen op koers naar 2030. Benieuwd naar de uitdagingen en innovaties op deze route? Download dan nu onze whitepaper!